Követeléskezelés

Egy vállalkozás hosszútávú működésének alapfeltétele a megfelelő árbevétel rendszeres megszerzése. Ebből következően az üzleti életben kiemelt jelentősége van árunk, szolgáltatásunk minél nagyobb volumenű értékesítésének, amivel egyenes arányban nő a követelésállomány is. Bizonyára már Ön is tapasztalta saját bőrén az egyre kevesebb pontosan fizető vevőt és a „késve, de biztosan fizető” partnerek köre is egyre szűkebb lett. A többség sajnos lassan átcsúszik a „mindig késve vagy egyáltalán nem fizető” kategóriájába.

Ne Ön finanszírozza partnerei "sikereit"!
Követeléseinek kezelését bízza cégünkre!
Független tárgyaló, közvetítő és problémamegoldó félként a Megbízónk és adósa közötti kapcsolat konszolidálására, javítására törekszünk.

Vitás esetben tanácsadással segítjük megbízónkat, hogy kinnlévőségeit minél hamarabb felszámolhassuk.

Minden kommunikációs csatornát -levél, e-mail, telefon, fax, személyes megkeresés- kihasználunk az adóssal történő kapcsolattartásra.

Határozottan szem előtt tartjuk Megbízónk üzleti érdekeit.

Megbízónk kinnlévőségeinek behajtása érdekében minden törvényes eszközt igénybe veszünk.

Humánusan járunk el az adóssal szemben.

Sikertelenség esetén az általunk kiadott, az ügyet lezáró dokumentum az első lépés az esetleges jogi eljárás előkészítésére. /felszámolási eljárás megindítása, veszteség leírása. stb/

Mind Megbízónk követelésbehajtási ügyeit és az azzal kapcsolatos információkat, mind az adós adatait teljes titoktartással kezeljük.

Szolgáltatásunkat versenyképes áron -sikerdíj ellenében- végezzük. Önnek semmit sem kell előre finanszírozni
Ne Ön finanszírozza partnerei "sikereit"! Követeléseinek kezelését bízza cégünkre!

Az Ön neve:

Az Ön email címe:


Az Üzenet:

"; if ($op != "ds") { // This are the error messages on the required fields you can add or delete echo "$form_block"; } else if ($op == "ds") { if ($sender_name == "") { $name_err = "Kérem, írja be a nevét!
"; $send = "no"; } if ($sender_email == "") { $email_err = "Kérem, írja be az e-mail címét!
"; $send = "no"; } if ($message == "") { $message_err = "Kérem, írja be üzenetét!
"; $send = "no"; } if ($send != "no") { // this is the info that comes on the email when it's ok to send! $msg .= "Küldő neve: $sender_name\n"; $msg .= "Küldő emailcíme: $sender_email\n"; $msg .= "Maga az üzenet: $message\n\n"; $to = "ugyfelkapu@credit-inform.hu"; $subject = "Üzenet az Követeléskezelős lapról!"; $mailheaders = "From: $sender_email\n"; $mailheaders .= "Reply-To: $sender_email\n\n"; mail($to, $subject, $msg, $mailheaders); echo "
"; echo " "; echo " "; echo " "; echo "
Köszönjük!
Hamarosan válaszolunk az Ön üzenetére!
"; } else if ($send == "no") { echo "$name_err"; echo "$email_err"; echo "$message_err"; echo "$form_block"; } } ?>